Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek o…
Wniosek o… czwartek, 2 marzec 2017, godz. 22:57

0000000PROKURATURA OKRĘGOWA
Wydział d/s Przestępczości Gospodarczej
Mosiężnicza 2
30-965 K R A K Ó W

W N I O S E K
o poszerzenie postępowania w sprawie,
sygn. akt: PO III Ds. 7.2017.

W dniu dzisiejszym burmistrz Wadowic, na swoim facebookowym profilu napisał, cyt.: „Kierowana przez polityków PiS prokuratura wszczęła kolejne nonsensowne śledztwo. Tym razem tropi przestępstwo polegające na rzekomo niewłaściwej wycenie majątku gminnej spółki, którą sprywatyzowano w 2013 roku. Problem w tym, że burmistrzem Wadowic była wówczas… Ewa Filipiak, obecnie posłanka PiS. Z ciekawością czekam na finał tej niesamowitej historii.” – koniec cytatu.

Pod tekstem opublikował pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach – Roberta Malika, z dnia 22 lutego 2017 roku /vide: poniżej/:
. . .
00000000-300dpi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie we wczorajszym wydaniu „Gazety Krakowskiej”, dodatek „Małopolska Zachodnia”, w treści materiału zatytułowanego /”Prokuratura węszy wokół wysypiska…”/ „Korupcja w ratuszu? Śledztwo jest w toku”, burmistrz Wadowic poinformował, że zaniżoną i to w sposób rażąco sprzeczny z prawem, wycenę gruntów przemysłowych, na których posadowione jest Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, przeprowadził wykwalifikowany biegły /do tego podobno… sądowy?/.
. . .
0000000000-300dpi
000000000-300dpi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Opisany wyżej stan poza wszelkimi wątpliwościami pozostawia, że:

– Przewodniczący Rady Miejskiej – Robert Malik, wypowiada się w sprawie bez upoważnienia Rady Miejskiej, a zarazem podejmuje nieudolną próbę umniejszenia roli obecnego burmistrza Wadowic w nie dającym się już ukryć układzie korupcyjnym, w całości potwierdzonym materiałem dowodowym,

– wyceny ponad 11. hektarów gruntów przemysłowych dokonano, zaniżając ich wartość rzeczywistą w sposób kryminogenny i to znacznie, nawet w stosunku do ceny gruntów rolnych w tej samej lokalizacji,

– w sprawie dokonano wyceny gruntów przemysłowych przyjmując, że wycena obejmuje grunty rolne, i dokonano tej wyceny z premedytacją, kiedy wszystkim stronom tego układu było wiadomym, że na gruntach tych prowadzona jest działalność gospodarcza, nadzorowana przez burmistrza Wadowic a zarazem samozwańczego członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni,

– do dnia dzisiejszego nie ustalono, czy na przedmiotową wycenę ogłoszony został przetarg, ale nawet też tego, kto tak naprawdę przeprowadził przedmiotową wycenę gruntów przemysłowych i na czyje zlecenie grunty przemysłowe wyceniał jako grunty rolne, do tego po cenie zaniżonej w taki sposób, aby – kiedy dojdzie do zbycia udziałów Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, na rzecz większościowego udziałowca – Gminę Wadowice i jej mieszkańców narazić na nieodwracalne straty w ogromnych rozmiarach,

– burmistrz Wadowic, który sam siebie mianował do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni /w sposób sprzeczny z ustawą/, oraz mianowany przez burmistrza wiceprezes tej spółki – Paweł Koper, z premedytacją wykluczyli z przetargu na odbiór odpadów komunalnych spółkę z udziałem Gminy Wadowice, jaką jest Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, a zarazem dopuścili do udziału w przetargu udziałowca większościowego Spółki, który wcześniej szantażem domagał się od pp. Radnych Gminy Wadowice co najmniej 4.000.000,- złotych, mając od burmistrza Wadowic gwarancję, że do przekazania żądanej kwoty nie dojdzie, co w ocenie burmistrza powinno skutkować zbyciem przez tychże Radnych udziałów Gminy Wadowice na rzecz udziałowca większościowego – spółki EMPOL,

– zawodowy lobbysta /nr w rejestrze lobbystów zawodowych: 00178 (jak ma się działalność gospodarcza na własny rachunek do zapisów ustawy o samorządzie gminnym?)/, a zarazem burmistrz Wadowic, nadal lobbuje za zbyciem udziałów Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, na rzecz udziałowca większościowego – spółki EMPOL,

dlatego postępowanie prowadzone przez Wydział d/s Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie wymaga uzupełnienia, które winno dać pełną odpowiedź na zadane poniżej pytania:

1. Czym tak naprawdę kierował się burmistrz Wadowic dokonując zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, a zarazem usuwając z tej funkcji radnego Józefa Cholewkę, który nie godził się na zbycie udziałów Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni oraz domagał się egzekwowania umowy, którą prezes spółki EMPOL zawarł z Gminą Wadowic i jej mieszkańcami publicznie, co potwierdza nagranie ITV Wadowice, autorstwa Władysława Bieńka?
. . .

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wiem, że trudno to zrozumieć, ale muszę zapytać: za ile dokonano zmiany gruntów przemysłowych na grunty rolne oraz zaniżono w sposób wręcz drastyczny cenę ponad 11. hektarów gruntów przemysłowych do prawie połowy wartości jednego hektara gruntów rolnych w tej samej lokalizacji?

3.Dlaczego burmistrz Wadowic świadomie dąży do pozbawienia Gminy Wadowice majątku i przedsiębiorstwa, które na mocy ustawy daje tej gminie gwarancję krociowych zysków na kolejne lata?


4. Dlaczego burmistrz Wadowic a zarazem członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni oraz wiceprezes Spółki z udziałem Gminy Wadowice nie zgłosili tej Spółki do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, narażając tym samym Gminę Wadowice i jej mieszkańców na straty ogromnej wartości a samo Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni pozbawili możliwości poprawy jego kondycji finansowej?


5. Jaką metodę zastosował rzeczoznawca przy wycenie 11. hektarów gruntów przemysłowych oraz na czyje polecenie te 11. hektarów wyceniał jako grunty rolne, określając ich cenę na kwotę zbliżoną do połowy ceny tylko jednego hektara gruntów rolnych w tej samej lokalizacji?


6. Dlaczego zgodnie z prawem spółek handlowych, burmistrz Wadowic a zarazem członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni oraz wiceprezes spółki z udziałem Gminy Wadowice – Paweł Koper, nie wnioskowali do udziałowca, jakim jest Rada Miejska w Wadowicach, o przystąpienie do planów naprawczych bądź do ogłoszenia upadłości Spółki w celu jej ochrony, skoro – jak twierdzili – Spółka w przeciągu 4. miesięcy przestanie istnieć, a śmietnisko przez najbliższe 30 lat będzie musiało być rekultywowane?

. . .
Empol - 01

Empol - 02
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jaki udział w całym tym procederze ma Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach – Robert Malik, który nie upoważniony przez Radę Miejską, nie tylko występuje z zawiadomieniem o przestępstwie do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ale w treści tego zawiadomienia świadomie fałszuje przywoływane w jego treści fakty, bowiem nie sposób tu nie zaprzeczyć, że to nie poprzednia burmistrz gminy, ale obecny jej włodarz nie tylko zlecił wykonanie rażąco zaniżonej wyceny gruntów przemysłowych, ale też z uporem dąży do zbycia majątku Gminy Wadowice, na rzecz prywatnego podmiotu, którego interesów dogląda przez cały czas pełnienia swojej funkcji w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni?

8. Co członkowie nocnego deal’u ustalali w gabinecie burmistrza Wadowic z zamiarem szkodzenia Gminie Wadowice oraz jej mieszkańcom i dlaczego po tamtym pełnym braku transparentności deal’owaniu – szybko uciekając przed mieszkańcami – rozpierzchli się w otchłaniach nocy?

. . .
000000
…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Jak racjonalnie wytłumaczyć działanie burmistrza Wadowic nie tylko na szkodę Gminy Wadowice i jej mieszkańców, poprzez uporczywe dążenie do zbycia udziałów dobrze prosperującej gminnej spółki po rażąco zaniżonej cenie, ale zarazem pozbawienia samego siebie oraz swojego kolegi – wiceprezesa Pawła Kopra, tak naprawdę jedynego źródła utrzymania, które pozwala Pawłowi Koprowi zaspakajać zobowiązania alimentacyjne związku będącego, ale… tylko w fikcyjnym rozpadzie?

I tutaj zakończę.
Jednak nie dlatego, że nie ma w tej sprawie więcej pytań, ale dlatego, że odpowiedź na te tutaj zadane z urzędu przywoła kolejne…
Jak chociażby to, które już zadałem: czy brakiem zysków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o., z siedzibą w Choczni „kieruje”… kreatywna księgowość pomiędzy spółką EMPOL i jej „córkami”?
. . .
Przychody 300 dpi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dlatego wnoszę jak wyżej, o poszerzenie postępowania w sprawie, sygn. akt: PO III Ds. 7.2017.

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT