Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek w… trybie bardzo pilnym!
Wniosek w… trybie bardzo pilnym! wtorek, 1 grudzień 2015, godz. 23:35

Otwarcie parkinguTuba propagandowa burmistrza Klinowskiego /portal internetowy www.wadowiceonline.pl/ odtrąbiła!
Cytuję: „… W środę (2.12) po blisko miesiącu od podzielenia ogrodzeniem przez gminę, rusza parking przy ulicy Wojtyłów. Jak dowiadujemy się, będzie posiadał 21 miejsc dla samochodów” – koniec cytatu.

Dlatego już dzisiaj stawiam zarzut podejrzenia, iż popełnione zostanie przestępstwo, jeżeli zapowiedziane otwarcie tego czegoś, co w świetle prawa parkingiem nie jest – w dniu 02 grudnia 2015 roku, nastąpi!

I pomijam sam fakt, iż z wiedzy jaką posiadam, dokonane na polecenie burmistrza Klinowskiego rozgraniczenie działek nie doprowadziło do ustalenia zgodnego z prawem granicy nieruchomości, a tym samy powstał spór prawny, który do czasu jego zakończenia pozbawia każdą ze stron możliwości korzystania ze spornej, gminnej działki gruntowej!

Ale nie pominę faktu, iż część parkingu wypowiedziana dotychczasowemu najemcy, z chwilą jej przejęcia przez gminę stała się działką gruntową, bez wymaganych prawem zezwoleń, w tym bez  niezbędnej dla parkingu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji o pozwoleniu na jego budowę.

Czy takie organy jak uprawniony miejscowo Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydały burmistrzowi Klinowskiemu takie decyzje dla działki gruntowej z… mocno „ugruntowanym” sporem granicznym?
A jeżeli tak, to kiedy?

Bo pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ale tylko… do 10. stanowisk!
Tu mowa o 21…

Nie możemy też zapominać, iż odległość wydzielonych miejsc parkingowych m.in. od placu zabaw dla dzieci /a takim dysponuje restauracja Ogrodowa/, nie może być mniejsza niż:
• 7 metrów – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
• 10 metrów – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
• 20 metrów – w przypadku większej liczby stanowisk.

Ściśle określona przepisami została również odległość wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej /a taką jest nie tylko działka, na której usytuowana jest restauracja Ogrodowa/ i ta nie może być z kolei mniejsza niż:
• 3 metry – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
• 6 metrów – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie,
• 16 metrów – w przypadku większej liczby stanowisk.
Może przypomnę, nie od budynku, ale od granicy działki!

I to nawet przy tej spornej granicy, którą szczotą malarską wymalowano „… tak, żeby pasowało” /czytaj: Klinowskiemu/!

Obok ustalenia warunków i wymagań przywołanych wyżej, odpowiedzi organów, w tym m.in. Policji, Prokuratury, Starosty Powiatowego, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektora Sanitarnego i Przewodniczącego Rady Miejskiej, wymaga też:
1. Czy szerokość i długość miejsc parkingowych odpowiada wartościom określonym stosownymi przepisami?
2. Kto i kiedy wydał zgodę na zmianę organizacji ruchu, której stan na dzień 01 grudnia br. obrazują fotografie opublikowane materiałem „Rusza darmowy gminny parking na Wojtyłów”?
3. Kiedy ten nowy parking został wyposażony w wymagane prawem separatory olejów i substancji ropopochodnych?
4. Jakim normom prawnym odpowiada kanalizacja odpływu wód opadowych i kto dokonał pomiaru prawidłowego jej spadku, aby wody opadowe nie zalewały sąsiednich działek?
5. Ile dla takiej powierzchni parkingowej wymaganych jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i czy zostały one wyznaczone?
6. Czy szerokość dróg dojazdowych i wyjazdowych z miejsc parkingowych jest wystarczająca dla bezpiecznego opuszczenia przez użytkowników parkingu miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów?

Ponieważ wszystko co wyżej wskazuje, iż zapowiedź otwarcia przez inwestora darmowego gminnego parkingu przy ul. Wojtyłów, jest nie tylko samowolą budowlaną na działce, na której nie doszło do ustalenia granicy nieruchomości, ale też nadużyciem zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego, do wszystkich adresatów tego materiału wnoszę o podjęcie w dniu 02 grudnia 2015 roku, we wczesnych godzinach rannych, niezbędnych czynności prawnych, które:
– uniemożliwią obydwu stronom sporu dotyczącego spornej granicy dla działki stanowiącej własność Gminy Wadowice, korzystanie z tej działki gruntowej do czasu prawomocnego ustalenia granic działki gminnej.
– pozwolą na ustalenie czy i kiedy inwestor – burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski:
a) uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla parkingu gminnego o 21. miejscach parkingowych, przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach?
b) uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla parkingu gminnego o 21. miejscach parkingowych, przy ul. Emilii I Karola Wojtyłów w Wadowicach?
c) zachował wymaganą prawem odległość – 10 metrów bieżących – od wydzielonych miejsc parkingowych do zlokalizowanego przy restauracji Ogrodowa placu zabaw dla dzieci?
d) zachował wymaganą prawem odległość – 6 metrów bieżących – od wydzielonych miejsc parkingowych do wszystkich graniczących z działką gminną działek budowlanych?

oraz udzielą jednoznacznych i nie budzących żadnych wątpliwości prawnych odpowiedzi na sześć kluczowych dla tego typu inwestycji pytań zadanych powyżej.

email - parkingJednocześnie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie autorowi złożonego tu wniosku, zwrotną pocztą e-mail, odpowiedzi na wszystkie podniesione materiałem wątpliwości oraz zadane powyżej pytania, aby w pełni mógł wypełnić konstytucyjne, a więc przyrodzone i niezbywalne prawo mieszkańców do informacji /art. 61. Ustawy zasadniczej/.

Edward Wyroba

P.S. Oficera Dyżurnego KPP w Wadowicach o większości tych nieprawidłowości powiadomiłem już o godz. 17:40, składając jednocześnie wniosek o interwencję w przedmiotowej sprawie.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT