Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek w trybie… natychmiastowym.
Wniosek w trybie… natychmiastowym. poniedziałek, 29 luty 2016, godz. 11:14

00002KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
oraz
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

W N I O S E K  O:
1. Usunięcie z parkingu stanowiącego samowolę budowlaną
– w trybie natychmiastowym – samochodów oraz infrastruktury.

2. Udzielenie informacji.

Odpowiedź od StarostyAd. 1. W ślad za pismem Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach z dnia 26 lutego 2016 roku, znak: NBZ.1431.5.2016, z którego jednoznacznie wynika, iż parking zlokalizowany przy DK-52, w miejscowości Klecza Dolna na działkach gruntowych nr 83/6, 83/7, 1890/2 oraz 1898/2, jest samowolą budowlaną, a w konsekwencji obiektem zagrażającym jego00003 użytkownikom, mieniu i środowisku naturalnemu, dlatego wnoszę do organów państwa j/w, o usunięcie w trybie natychmiastowym samochodów z przedmiotowego parkingu oraz wszelkiej jego infrastruktury, włącznie z posadowionym tam budynkiem.
Złożony tu wniosek uzasadniam przywołanym we wstępie pismem oraz fotografiami wykonanymi na przywołanej wyżej samowoli budowlanej w minioną sobotę – 27 lutego 2016 roku.

Ad 2. Po informacji otrzymanej od pracowników P.P.H. „FILEX”, o rozpoczęciu prac budowlanych obiektu parkingowego m.in. na działce gruntowej nr 57/16, na podstawie art. 61. Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie wyczerpującej informacji w sprawie statusu prawnego dla tej nowo realizowanej inwestycji.
W odpowiedzi oczekuję informacji o:
– terminie i warunkach technicznych wydanego zezwolenia na budowę przedmiotowego parkingu.
– warunkach uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji, która  z uwagi na rozmiar, włącznie z przylegającym do parkingu zakładem produkcyjnym, kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne.
– uzgodnionych warunkach odprowadzania wód opadowych z inwestycji oraz instalacjach jej ochrony pod względem jej wpływu na warunki środowiskowe.
– ilości zaplanowanych na parkingu miejsc parkingowych ogółem oraz miejsc pemailarkingowych dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na fakt, iż parking powstaje na terenie zakładu produkcyjnego, którego właściciel jest zarazem przedsiębiorcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
– innych obiektach infrastruktury parkingowej przewidzianej z zgłoszonym projekcie.

Jednocześnie od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oczekuję ustalenia w trybie postępowania wyjaśniającego i poinformowania wnioskodawcy, czy burmistrz Wadowic – Mateusz K., dopełnił ustawowego obowiązku i pobierał od przedmiotowego parkingu podatki należne Gminie Wadowice, w okresie jego funkcjonowania.

Edward Wyroba

00002 00004 00005

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT