Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Z kroniki kryminalnej…
Z kroniki kryminalnej… sobota, 21 kwiecień 2012, godz. 15:32

W ślad za pkt. 1. postanowienia Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 19 marca 2012 roku, wydanego w sprawie, sygn. akt: II Kp 545/11, Prokurator Rejonowy w Wadowicach w dniu 17 kwietnia 2012 roku, wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa pod sygn. akt: Ds 849/12/Sp(c), w sprawie przekroczenia uprawnień przez Radnego Rady Powiatu Wadowickiego – Stanisława K. (występującego w lokalnych środowiskach pod pseudonimami „Rzecznik”, „Kocicho”, „Haker”), podczas pikiety w dniu 23 września 2011 roku, gdzie działając na szkodę uczestników tej pikiety, kierował wobec nich groźby popełnienia przestępstwa, tj. o czyn określony art. 231 § 1 kk oraz art. 190 § 1 kk.

Jednocześni, ponieważ z zawiadomienia o wszczęciu śledztwa można było wnioskować, że sprawca tych czynów dopuścił się tylko na moją szkodę, jeszcze w dniu dzisiejszym, 21 kwietnia, zwróciłem się do Prokuratora Rejonowego w Wadowicach z wnioskiem, o objęcie przedmiotowym śledztwem całej grupy osób poszkodowanych, jednoznacznie określonej z imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w treści pisma procesowego dnia 13 października 2011 roku, złożonego do akt sprawy, sygn. akt: Ds 1880/11.

Nadto, pkt. 2. przywołanego na wstępie postanowienia Sądu Rejonowego w Wadowicach, Sąd skierował wedle właściwości do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, decyzję Prokuratora Rejonowego w sprawie zarzutu szowinistycznego, dyskryminującego wyzywania przez Stanisława K. uczestników pikiety od gorszej nacji niż ta, z której wywodzi się sam K. oraz publicznego oskarżenia ich wszystkich o zniszczenie jego banerów wyborczych, którego to zarzutu nie potwierdził żadnym dowodem.

I tu też już zapadła decyzja. Prokuratura Okręgowa w Krakowie, postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2012 roku, wydanym w sprawie, sygn. akt: III Dsn 70/12/W, utrzymała decyzję Prokuratury Rejonowej w Wadowicach z dnia 24 października 2011 roku.

Tym samym, grupa osób lżonych publicznie przez Stanisława K. oraz równie publicznie oskarżona przez sprawcę o dopuszczenie się przestępstwa, którego nie popełniła, zapowiada szybkie złożenie w Sądzie do tej części zarzutów, prywatnego aktu oskarżenia.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT