Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » Z prędkością… światła!
Z prędkością… światła! wtorek, 19 styczeń 2016, godz. 23:29

emailTrzy razy przecierałem oczy ze zdumienia…
Bo takiego tempa jeszcze nie doświadczyłem…
Ale fakty są nieubłagane!
Trzy minuty /słownie powtórzę: trzy minuty/ po odebraniu mojego maila z wnioskiem o udzielenie informacji, tym dzisiejszym, przesłano z Prokuratury Rejonowej do mnie dwie informacje…

Pierwsza z dnia… 08 stycznia 2016 roku, w sprawie – sygn. akt: Ds 1985/15, że „… Prokuratura Rejonowa w Wadowicach informuje, iż postanowieniem z dnia dzisiejszego wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędnika Urzędu Miasta w Wadowicach, polegających na niewłaściwym naliczeniu podatku od nieruchomości własności Zofii Filek posadowionych w Kleczy Dolnej w okresie od dnia 05.12.2014r. do chwili obecnej i działania tym na szkodę interesu publicznego, tj. o przest. z art. 231. §1. kk.”.

Druga o tej samej sygnaturze, ale z dnia 13 stycznia 2016 roku, to postanowienie, którym prokurator Prokuratury Rejonowej w Wadowicach – Janusz Cieśla, „… po zapoznaniu się z aktami spraw:
– sygn. Ds. 1985/15/Spc,
– sygn. PR Ds. 30.2016,
sygn. PR Ko 1.2016,
działając na podst. art. 33. § 1. kpk postanowił:

1. Sprawy sygn. PR Ds. 30.2016 i PR Ko 1.2016 połączyć do śledztwa Ds. 1985/15/Spc tut. Prokuratury i tak połączone sprawy prowadzić w dalszym ciągu pod tą ostatnią sygnaturą.
2. Sprawy PR Ds. 30.2016 i PR Ko 1.2016 wykreślić z repertorium Ds. i Ko jako załatwione w inny sposób.
3. Odpis postanowienia doręczyć zawiadamiającemu:
– Edward Wyroba – email – ewyroba@wp.eu
– PINB Wadowice do PINB.0910.68.2015.1

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach nadzoruje pod sygn. ds. 1985/15/Spc śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędnika Urzędu Miasta w Wadowicach, polegających na niewłaściwym naliczeniu podatku od nieruchomości własności Zofii Filek posadowionych w Kleczy Dolnej w okresie od dnia 05.12.2014r. do chwili obecnej i działania tym na szkodę interesu publicznego, tj. o przest. z art. 231. § 1. kk.
Jednocześnie w tut. Prokuraturze zawisły pod sygn. PR Ds. 30.2016 i PR Ko 1.2016 postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków przez urzędnika Urzędu Miasta w Wadowicach przy prowadzeniu robót budowlanych związanych z przebudową parkingu na działce nr 19/10 w Wadowicach.

Wszystkie wskazane wyżej sprawy łączą się ze sobą przedmiotowo i podmiotowo, a to głównie z uwagi na kwalifikację prawną czynów objętych poszczególnymi postępowaniami, a nadto z uwagi na to, że osobami ewent. niedopełniającymi obowiązków są urzędnicy Urzędu Miasta w Wadowicach.
Względy ekonomiki procesowej nakazują zatem łączne prowadzenie wszystkich tych postępowań pod jedną sygnaturą, a ponieważ w sprawie sygn. Ds. 1985/15/Spc wszczęte zostało śledztwo – dlatego do tej sprawy należało połączyć wszystkie pozostałe postępowania wymienione w niniejszym postanowieniu.”.

No cóż, teraz już wierzycie, że mnie… trudno było uwierzyć?
Bo takie tempo, to dla wadowickiej Prokuratury wręcz ta tytułowa prędkość… światła!
A przy takiej można nie tylko zwątpić, zaniemówić również!

😀

Cóż mi pozostało?
Dziękuję panie Prokuratorze!
:)

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT