Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Za przysługującym mi prawem, pytam…
Za przysługującym mi prawem, pytam… wtorek, 9 październik 2018, godz. 13:32

DSC05785Pan
Norbert Książek
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 WARSZAWA

W N I O S E K
o udzielenie odpowiedzi w trybie art. 61. Konstytucji RP
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na sam początek wyjaśnię, że pytania zadam publicznie, ponieważ urzędnicy w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie nie kumają, że kiedy poczta elektroniczna żąda potwierdzenia odbioru korespondencji, to klika się na „tak”, a nie na „nie”, chociaż kliknięcie na „tak” jest już prawnym obowiązkiem urzędnika…
Więc teraz do rzeczy…

Ponieważ materiały organów nadzoru budowlanego, począwszy od wadowickiego PINB, poprzez krakowski WINB, na GUNB kończąc, w sprawie zalegalizowania samowoli budowlanej, jaką jest baza transportowa spółki DG Tank w Wieprzu, pozwalają nie tylko na domniemanie o niedopełnieniu przez urzędników tych organów obowiązków prawnych, ale też rodzą uzasadnione podejrzenie, /potwierdzone materiałem dowodowym/, że zarówno to niedopełnienie obowiązków prawnych, jak i samo zalegalizowanie bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej ponad 30 ton każdy, ma podłoże korupcyjne, zanim wystąpię ze stosownymi wnioskami o ściganie do uprawnionych tu organów naszego państwa oraz Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mam do pana Norberta Książka – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaledwie dwa pytania.
Jednak zanim je zadam – kilka faktów, którym nijak zaprzeczyć nie można!

Na początek krótka informacja, bo żaden z panów Inspektorów od nadzoru budowlanego nie zauważył…
Baza transportowa, którą wadowicki PINB zalegalizował pomimo, iż jest samowolą budowlaną, nie jest zlokalizowana w Wieprzu przy ul. Górskiej, jak podaje się w dokumentach, ale przy ul. Spacerowej, na której obowiązuje znak drogowy zakazujący wjazdu pojazdom o masie całkowitej przekraczającej 5 /słownie: pięć/ ton!
. . .
0005
……………………………………………………………………………….

A to oznacza, że każdy wjazd na ul. Spacerową cysterny, „patelni” i  innego ciężarowego badziewia spółki DG Tank, to karalne naruszenie zasad ruchu drogowego oraz tworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi /w tym dzieci/, którzy ul. Spacerową się przemieszczają.
Kiedy wyjaśniliśmy sobie jedno niedopatrzenie, przejdźmy do faktów…

Zacznijmy od stanu bazy transportowej spółki DG Tank w Wieprzu, przy ul. Spacerowej w dniach od 07 do 09 października 2018 roku /to zaledwie miniona sobota, niedziela i dzisiejszy poniedziałek/!
. . .

……………………………………………………………………………….

Oczywiście, nie zaprzeczy Pan, Panie Norbercie Książek, że stan ten jest Panu znany, bo kiedy przesłałem Panu materiały potwierdzające, że ta inwestycja od samego początku jej realizowania była bazą transportową dla samochodów ciężarowych, Pański Departament Skarg i Wniosków, po skargach, które skierowałem na Pańskie ręce; na działalność podległych Panu Inspektorów – Powiatowego i Wojewódzkiego, poinformował mnie, że…
. . .
0001
……………………………………………………………………………….

Ale kiedy otrzymał Pan zawiadomienie od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, z dnia 19 września 2018 roku…
. . .
0002
. . .
0003
……………………………………………………………………………….

… nagle zmienił Pan zdanie!
. . .
0004
……………………………………………………………………………….

Więc może zanim jeszcze zacznę pytać, pozwolę sobie na przypomnienie Panu Norbertowi Książkowi – Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie, decyzji Starosty Wadowickiego nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016…
. . .
005 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 01
. . .
005 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 02
. . .
005 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 03
. . .
005 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 04
……………………………………………………………………………….

Uważam też, że warto Panu przypomnieć najważniejsze dwie strony projektu budowlanego dla tej inwestycji, tj. strony 1. oraz 7.
. . .
Pojekt budowlany - str. 01
. . .
Pojekt budowlany - str. 07 - z podkreśleniem
……………………………………………………………………………….

A skoro już przy dokumentach budowlanych jesteśmy, dodam jeszcze najistotniejszy fragment z urzędowego dokumentu, sporządzonego przez gminnego architekta dla Wójta Gminy Wieprz, do tej właśnie inwestycji…
. . .
Ustalenia mpzp
……………………………………………………………………………….

No i tu przyszła ta oczekiwana zapewne przez Pana Norberta Książka – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, chwila…

E-MAILNa podstawie art. 61. Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie – z zachowaniem trybu ustawowego – odpowiedzi na następujące dwa pytania:

1. Czy przedstawiony w materiale filmowym /powyżej/ stan bazy transportowej spółki DG Tank, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej w Wieprzu, a funkcjonującej tak nie tylko po odbiorze budowlanym z grudnia 2017 roku, jakiego dokonał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, ale od początku realizowania tej inwestycji, jest zgodny z okazaną Panu powyżej dokumentacją budowlaną oraz założeniami obowiązującego w latach 2016-2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz?

2. Czy dysponuje Pan wiedzą, a jeżeli tak, to proszę odpowiedzieć na pytanie: za ile? – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach zalegalizował samowolę budowlaną spółki DG Tank w Wieprzu, przy ul. Spacerowej oraz czym motywowani są Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie, że akceptują ten niewątpliwie kryminogenny stan?

Jednocześnie informuję, że w świetle posiadanych dowodów mam nie tylko niezbywalne prawo zadać te pytania w interesie publicznym /m.in. mieszkańców i dzieci z osiedla domków jednorodzinnych, które od bazy transportowej w Wieprzu dzieli ok. 10 – słownie: dziesięć – metrów/, ale też prawo do uzyskania odpowiedzi niezwłocznie, bowiem sprawa nie jest zawiła m.in. z uwagi na obszerność materiałów w sprawie, którymi Pan już dysponuje.
I nie jest mi na to potrzebna, podobnie jak przy złożeniu skargi, zgoda innych osób.

Bez poważania dla łajdackiej polityki układów urzędowo-biznesowych pozostaje…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT