Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Zamiast prawa… „wilk syty i owca cała”!
Zamiast prawa… „wilk syty i owca cała”! poniedziałek, 11 styczeń 2016, godz. 11:04

00-Odpowidzź KPP na wniosek o wykonanie decyzji PINB - do blogaW związku z otrzymaniem w dniu 04 stycznia br. postanowienia z dnia 23 grudnia 2015 roku, o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie prowadzonymi przez współpracownika Zośki Filkowej, a zarazem burmistrza Wadowic działalnościami gospodarczymi oraz z uwagi na fakt, iż to nie pierwsza tego typu decyzja funkcjonariuszy podległych Komendantowi Powiatowemu Policji, rażąco obrażająca prawo, wystąpiłem do tegoż pana Komendanta z wnioskiem o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:
– czy aby wydać decyzję satysfakcjonującą burmistrza Wadowic /a w innych przypadkach również jego samego i jego kolegów!/, wystarczy oprzeć się o rozpytanie sprawcy i jego fałszywe zeznania złożone do protokołu po pouczeniu z urzędu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?
– czy w postępowaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Wadowicach nie obowiązuje bardzo jasne w swojej wykładni prawo, ale fałszywe zeznania sprawców czynów karalnych?
– jaki podmiot, czy to społeczny czy to samorządowy czy każdy inny uprawniony z mocy ustawy, wskazał Burmistrza Wadowic na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia?
– w oparciu o jaką podstawę prawną Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia, nie jest spółką prawa handlowego i nie działa w oparciu o Kodeks prawa handlowego?
– w oparciu o jaką podstawę prawną Burmistrz Wadowic miał prawo do samomianowania siebie do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia?

Pytania zadałem, ponieważ podstawą dla wydania przez funkcjonariusza Policji decyzji odmawiającej wszczęcia śledztwa i dla prokuratora Wiesława Polaniaka, postępowanie to nadzorującego, w pierwszym przypadku było ustalenie – po rozpytaniu współpracownika Filkowej – iż rzekomo nie prowadzi on /ów współpracownik Filkowej/ działalności lobbingowej – może zacytuję: „… już od jesieni 2010 r.”koniec cytatu, zaś w drugim, i też zacytuję: „… w wyniku przeprowadzonych czynności ustalono natomiast, iż w opisanym przypadku nie doszło do samomianowania” – koniec cytatu.

I pomimo prawnego obowiązku, pan Komendant nie udzielił mi odpowiedzi na żadne z zadanych tu pytań.
Natomiast jego nowy zastępca /vide: powyżej/ uprzejmie mnie zapytał, czy aby mają mój wniosek potraktować jako… zażalenie na tamto postanowienie?
Oczywiście, odpowiedziałem, że tak należy ten mój wniosek o udzielenie odpowiedzi traktować…

Bo kuriozum jest uznanie za wiarygodne fałszywych zeznań, złożonych przez współpracownika Filkowej do protokołu przesłuchania świadka, po złożeniu przezeń podpisu pod urzędowym pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, kiedy to od jesieni 2010 roku, a konkretnie od 28 września 2010 roku rozpoczął on swoją działalność gospodarczą w charakterze zawodowego lobbysty, którą zgodnie z najnowszym, opublikowanym 17 grudnia 2015 roku, na stronie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji rejestrze zawodowych lobbystów, współpracownik Filkowej nadal figuruje na 00178 miejscu /strona 18./!

Podobnie jak kuriozum w tej sprawie jest samomianowanie się w sposób sprzeczny a art. 6. ustawy, przez współpracownika Filkowej do rady nadzorczej prywatnej spółki, która określając m.in. wysokość stawek za wywóz śmieci ma na uwadze nie tylko swój zysk, ale również wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej. Jak więc współpracownik Filkowej ma sprzeciwiać się dyktowanej przez prywatną spółkę wysokości tych opłat? Wszak to jednoznaczny konflikt interesów, w tym głównie interesów… współpracownika Filkowej…

Więc?

Ale to nie wszystko…
00-Odpowiedż KPP na pytania o odmowę wszczęcia sledztwa-d blogaJuż po wyłączeniu parkingu współpracownika Filkowej przy ul. Wojtyłów zużytkowania, sam Komendant KPP dzisiaj dopiero udzielił mi odpowiedzi na wniosek z dnia 23 grudnia 2015 roku.
I kiedy przeczytałem, ręce mi opadły…

Dlatego nie zamierzam tej treści nawet komentować,PINB - 01 - do bloga wszak wystarczy, że skonfrontujecie tę odpowiedź z odpowiedzią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którą już na tym blogu upubliczniłem…

Bo wiecie, mam świadomość, że o Policji powinno pisać się możliwie jak najmniej, a jeżeli już, to dobrze, bowiem uważam, że jest to służba, która powinna mieć w społeczeństwie zaufanie o najwyższych priorytetach…

Ale jeżeli samemu Komendantowi na tej opinii nie zależy?
To dlaczego ma zależeć mojej skromnej osobie?

Oczywiście sprawa, która w całości obraża ustawę o samorządzie gminnym, ustawę antykorupcyjną oraz prawo o postępowaniu karnym na pewno będzie miałam swój dalszy ciąg…

Bo to co ostatnimi czasy robią organy ścigania z łajdactwem współpracownika Filkowej i jego kolesiów, przekracza nie tylko normy prawne, granice ludzkiej przyzwoitość również…

Okazuje się bowiem, że najlepiej jest nic nie robić, tylko wydać decyzję opartą wyłącznie o fałszywe zeznania oraz roszczenia samego sprawcy.
Dopiero wtedy „wilk jest syty i owca cała”!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT