Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » ZAWIADOMIENIE o przestępstwach…
ZAWIADOMIENIE o przestępstwach… środa, 14 październik 2015, godz. 16:45

0000000 - święta krowa… popełnionych na szkodę funkcjonariuszy KPP w Wadowicach, na szkodę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykorzystania przez Mateusza Klinowskiego zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji do fałszywego oskarżenia oraz uzyskania w przyszłości przez tego samego sprawcę korzyści zarówno majątkowych jak i niemajątkowych.

Ponieważ fakty w tej sprawie są nieubłagane, może na sam początek posłużę się parafrazą tekstu jednego z wadowickich portali:

Policjanci drogówki zatrzymali do kontroli burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego. Kazali mu dmuchać do alkomatu. Jak to się skończyło?
Klinowskiemu wydaje się, że skoro już ma władzę, to wolno mu więcej i nie podlega tym samym regułom, co normalni obywatele.
Oto historia, która dotarła do mnie i nie ważne czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, bowiem pokazuje ona, że w naszej gminie jest włodarz, którego „ego” przerosło o dwie wysokości bazyliki przy magistracie, co skutkuje, iż zwykła policyjna kontrola to już dla niego „obraza majestatu” niczym u… indyjskiej krowy!
Otóż, został Klinowski zatrzymany pod Wadowicami przez patrol policji do zwykłej rutynowej kontroli, jakich codziennie powinno być na drogach jak najwięcej, bowiem tylko one są szansą na wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców po alkoholu, „maryśce” i innych używkach, a więc potencjalnych zabójców innych użytkowników ruchu, w tym pieszych!
A zatrzymany został m.in. dlatego, iż jego zachowanie na drodze wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy i prawdopodobnie właśnie co do… stanu?
Zgodnie więc z posiadanymi uprawnieniami oraz w trosce o bezpieczeństwo innych użytkowników drogi, zatrzymali Klinowskiego i poprosili aby
– jak każdy inny do rutynowej kontroli drogowej – spiął swoje zwieracze i nadmuchał do alkomatu.

Wynik okazał się negatywny, alkomat nie wskazał przekroczenia dopuszczalnej normy, a narkotestu prawdopodobnie w ogóle nie wykonano, chociaż Klinowski jest przecież zdeklarowanym miłośnikiem „marychy”.
I w zasadzie na tym sprawa powinna się zakończyć.


Owszem, tak zakończyłaby się gdyby trafiło na każdego innego uczestnika ruchu drogowego, który zna i w praktyce stosuje przepisy stosownej do tej materii ustawy!

No ale widać nie zna ich ani burmistrz, ani jego kolesie – „prawniki”, które wytoczyły „ciężkie działa” przeciwko funkcjonariuszom Policji – w ocenie sytuacji prawdopodobnie tylko dlatego, że nie wykonali oni przed burmistrzem pokazu wazelinowego włazidupstwa połączonego z czołobitnością – i… złożyli skargę na tychże /we właściwym miejscu mających „indyjsko-krowi majestat” Klinowskiego/ policjantów.
Działający zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze KPP w Wadowicach zostali przez Klinowskiego i jego kolesiów fałszywie posądzeni o nadużycie i „bezpodstawne zatrzymanie do kontroli”.

Finał parafrazowanego tekstu jest taki, że „… skoro władza samorządowa się poskarżyła, policja będzie musiała sprawę wyjaśnić.”.

? ? ?

Ja uważam, że sprawy tej nie powinna wyjaśniać jednoznacznie pokrzywdzona w tej sprawie Policja /ta wręcz powinna zostać z tego postępowania z urzędu wyłączona – o co niniejszym wnoszę/, ale Prokuratura i nie w oparciu o skargę złożoną przez Mateusza Klinowskiego oraz jego ratuszowe kolesiostwo /którą należy w całości oddalić, jako bezzasadną – o co również wnoszę/, ale w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie wykorzystania przez Mateusza Klinowskiego /jeszcze burmistrza Wadowic/ zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji do wywierania nacisków na Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, w celu wymuszenia na podległych temu Kierownictwu funkcjonariuszach określonego zachowania się wobec Klinowskiego, które ma w konsekwencji skutkować jego bezkarnością.

000000000000A więc zawiadomienie, jakie oficjalnie tym materiałem składam do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Nadto oskarżam Mateusza Klinowskiego o to, że działania te podjął ze z góry powziętym zamiarem osiągnięcia własnych korzyści, zarówno materialnych /uniknięcia w przyszłości konsekwencji finansowych i innych za wykroczenia i przestępstwa wynikające z naruszania przez Mateusza Klinowskiego prawa w ruchu drogowym/ jak i niematerialnych /niedozwolone poczucie bezkarności/.

Za uzasadnienie do złożonego tu zawiadomienia o popełnionych przestępstwach w całości niech posłuży wypowiedź, jakiej przywołanemu wyżej portalowi internetowemu udzielił podinspektor Paweł Garzeł – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.
Cyt: „… Funkcjonariusze zachowali się prawidłowo. Nie ma czegoś takiego, jak bezpodstawne zatrzymanie do kontroli i bezpodstawne sprawdzanie alkomatem. Funkcjonariusz wykonując swoje obowiązki ma uprawnienia wynikające z przepisów prawa do kontroli kierowcy. W grę wchodzi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli kontrolowana osoba nie spożywała alkoholu, to nie powinna się niczego obawiać. Na naszych drogach wciąż mamy problem z nietrzeźwymi kierowcami i stąd też działania policji, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa uczestników ruchu” – koniec cytatu.

I nie ma też czegoś takiego, jak wykorzystanie zajmowanego stanowiska burmistrza i pełnionej funkcji samorządowej dla własnej prywaty poprzez fałszywe oskarżenie funkcjonariuszy publicznych z tytułu wzorowego wykonywania przez nich obowiązków prawnych!

Dlatego podsumowując – wnoszę do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach o ustalenie i ściganie z urzędu wszystkich sprawców czynów opisanych na portalu wadowice24.pl oraz powyżej.

Edward Wyroba

Zawiadomienie wysłano pocztą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT