Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Zawiadomienie…
Zawiadomienie… wtorek, 22 styczeń 2013, godz. 18:00

Pan
Jerzy Utrata

Prokuratura Rejonowa
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Oskarżam:

1. Burmistrza Wadowic – Ewę Filipiak o to, że do dnia dzisiejszego nie wykonała uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 września 2012 roku, którą Radni Rady Miejskiej, na wniosek radnych Józefa Cholewki oraz Krzysztofa Salachny, nałożyli na Burmistrza Ewę Filipiak obowiązek podjęcia przez Burmistrza Wadowic stosownych kroków prawnych, których celem miała być obrona dobrego imienia organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy Wadowice – t,j. o przestępstwo określone art. 231 § 1 kk.

2. Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach Józefa Cholewkę oraz Krzysztofa Salachnę o to, że w celu zabronionego przez Konstytucję tłumienia oceny i krytyki pozaprawnych działań lokalnego samorządu, wzorując się na kryminogennym zachowaniu Stanisława Kotarby, autorskim wnioskiem do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie wykonania przez Burmistrza Wadowic stosownych kroków prawnych, których celem miała być obrona dobrego imienia (a więc czegoś, czego nie mają!) organów i funkcjonariuszy publicznych Gminy Wadowice, dopuścili się groźby bezprawnej a zarazem karalnej – ścigania w procesie karnym, na podstawie fałszywego oskarżenia, przy użyciu kancelarii prawnej finansowanej z gminnego budżetu, niewygodnych politycznie oponentów i krytyków w pełni udokumentowanego złodziejstwa na gminnym budżecie, która to groźba wzbudza we mnie uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona – t.j. o przestępstwo określone m.in. art. 115 § 12 kk oraz art. 190 kk.

3. Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach Józefa Cholewkę oraz Krzysztofa Salachnę o to, że prowadząc działalność gospodarczą na majątku Gminy Wadowice (radny Józef Cholewka – fundacja OSP oraz OSP Chocznia, radny Salachna – Stowarzyszenie Vadowiana, OSP Jaroszowice), obrażają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które zabraniają prowadzenia takiej działalności radnemu.
Tu kwalifikację prawną czynu pozostawiam prokuratorowi.

4. Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Szczura o to, że pomimo zawitego terminu, określonego zapisami ustawy o samorządzie gminnym, do dnia dzisiejszego nie dopełnił prawnego obowiązku wygaszenia mandatu radnego radnemu Józefowi Cholewce oraz radnemu Krzysztofowi Salachnie – t.j. przestępstwo określone m.in. art. 231 § 1 kk.

5. Radnego Józefa Cholewkę o to, że działając czynem ciągłym, od wielu lat wykorzystuje zajmowane stanowisko oraz pełnioną funkcję radnego Rady Miejskiej w Wadowicach, do wyłudzania z gminnego budżetu zawyżonych kwot na jednostkę OSP w Choczni, w sposób niezgodny z proporcjonalnością środków oraz z równością podmiotów, w stosunku do środków przeznaczanych z budżetu Gminy Wadowice na pozostałe jednostki OSP w tej jednostce samorządowej, t.j. o przestępstwo określone m.in. art. 231 § 1 kk.

I wnoszę o ściganie sprawców opisanych tu przestępstw z urzędu.

Uzasadnienie złożonego tu zawiadomienia uważam za całkowicie zbędne.
.

Edward Wyroba, wobec którego do dnia dzisiejszego nie została wykonana przywołana wyżej uchwała ratuszowej rady, mająca na celu wyłącznie użycie wobec przywołanych w jej treści osób gróźb karalnych, aby skłonić mnie oraz radnego Mateusza Klinowskiego, do określonego przez piętnastu radnych zachowania się, a mówiąc wprost – zamknięcia ust osobom ujawniającym złodziejstwo na gminnym budżecie!
A przecież tylko taki proces mógł ujawnić w postępowaniu sądowym nie tylko w pełni udokumentowane złodziejstwo na gminnym budżecie, ale także ochronę pawną tych kryminogennych działań przez…

Zawiadomienie wysłano pocztą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.


Wadowice, 22 stycznia 2013 r.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT