Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Za "miedzą" » Zośka, to znowu… ja!
Zośka, to znowu… ja! czwartek, 25 Luty 2016, godz. 20:02

00003Sprawę samowoli budowlanej /tej od wielkopowierzchniowych hal produkcyjno-magazynowych Zofii i jej małżonka vel FILEX, na stałe połączonych z gruntem/, do dzisiaj niezakończonej ani przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ani przez Prokuraturę, już przerabialiśmy…
Przerabialiśmy również niedopełnienie przez burmistrza Wadowic obowiązku naliczenia podatku i jego wyegzekwowania od właścicieli tych hal, wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
Ale czy to jedyna samowola budowlana małżeństwa z prezesem wadowickiej izdebki gospodarczej w roli głównej?
Coś mi się wydaje, że chyba nie?

Bo to /sobie/państwo wybudowało jeszcze parking i też wielkopowierzchniowy, mieszczący około 50 samochodów, do tego… strzeżony!
Ten położony bezpośrednio przy DK-52, na terenie wsi Klecza Dolna, Gmina Wadowice, na działkach gruntowych nr: 83/6, 83/7 oraz 1890/2 i 1898/2.
Szkoda tylko, że w żaden sposób nie odpowiadający warunkom przewidzianym dla takiej inwestycji przez obowiązującą ustawę!

Dlatego m.in. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Starostę Wadowickiego postanowiłem w dniu 15 lutego 2016 roku zapytać o:
– termin i warunki techniczne wydanego zezwolenia na budowę przedmiotowego parkingu.
– warunki odbioru przedmiotowej inwestycji.
– warunki uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji, która z uwagi na rozmiar, włącznie z przylegającym do parkingu zakładem produkcyjnym, kwalifikuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne.
– uzgodnienia warunków odprowadzania wód opadowych z inwestycji oraz instalacje jej ochrony pod względem wpływu korzystania z parkingu na warunki środowiskowe.
– warunki oraz termin uzgodnienia zjazdów /2 x/ z przedmiotowego parkingu do DK-52.

A, że umiłowana przeze mnie Zośka puszcza plotę, że to wina jej zięcia, że musi się z tej samowoli wynieść i budować nowy parking /którego też przypilnuję pod kątem prawnym!/, chcę wyprowadzić z błędu zarówno Zośkę jak i jej „wolnych” słuchaczy…

Nie Zocha, to nie twój zięć, chłop co prawda z jajami, ale o gołębim sercu, który za nic nie dałby cię skrzywdzić, chociaż dostatecznie wybrałaś mu… „pizdy”!
To znowu… ja!

Odpowiedź z PINBI też dlatego, że otrzymana z PINB odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała, w dniu wczorajszym podtrzymałem wszystkie zadane wyżej pytania uzupełniając o kolejne…

Teraz, jakby dodatkowo, korzystając z konstytucyjnego prawa do informacji oraz z zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, chcę jeszcze wiedzieć o:
– własności wszystkich działek gruntowych, na których wybudowano parking odpowiadający wyglądem oraz infrastrukturą budowlaną parkingowi strzeżonemu.
– zgodności wyznaczenia miejsc parkingowych z przepisami prawa, które w tej materii obowiązują, w tym m.in. o długości oraz szerokości poszczególnych miejsc parkingowych.
– ilości zabezpieczonych na parkingu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza, że właściciel i pełnomocnik parkingu są zarazem przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, objęte dotacją z PFRON.
– terminie zgłoszenia budowy budki dla parkingowego oraz załączonym do przedmiotowego zgłoszenia projekcie o warunkach technicznych tego obiektu budowlanego a także miejscu jego posadowienia na inwestycji.

A od Prokuratora Rejonowego w Wadowicach oczekuję ustalenia, czy i w tym przypadku /jak miało to miejsce przy halach/, burmistrz Wadowic również nie dopełnił obowiązku naliczania podatku o tej inwestycji, czy może chociaż tu, chociaż ten jeden raz nie podpadł pod art. 231. kk?

Dlatego i tu oczekuję odpowiedzi w ramach przysługującego mi prawa do informacji!

Co?
Zrobiło się ponuro?
Fakt…

Zwłaszcza, że znowu… prezes wadowickiej izdebki gospodarczej w jednej z głównych ról…

*   *   *

No to może na koniec coś radosnego?
Wszak chyba każde nowe życie niesie radość!
A podobno Gmina Wadowice wzbogaci się o kolejnego kandydata na… 500 +?
Co prawda nie będzie to dziedzic, bo po kądzieli a nie po mieczu, ale dziadkowie już się cieszą!
Zwłaszcza, że dzieciątko na progu swojego życia podobno od ojca otrzyma nieruchomość rolną w atrakcyjnych terenach budowlano-inwestycyjnych…
Szkoda tylko, że z obciążoną hipoteką…
Ale czymże jest hipoteka w… tak radosnej chwili?
Prawda?
A już szczególnie dla mnie…
Bo – i znowu podobno – mam być… chrzestnym!
I wiem, że nie mogę odmówić, bo przecież tego się nie odmawia, zwłaszcza nowemu potomkowi w… rodzinie!
Dlatego wiecie już, dlaczego tak bardzo się… cieszę!

A inni mówią, że los taki…

 


Zły…
Chociaż, podobno się zdarza…

😀

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT